Skip to content Skip to footer

Utylizacja azbestu

usuwamy azbest na terenie całego kraju

Usuwanie azbestu

Posiadamy wyszkoloną kadrę oraz niezbędny sprzęt do wykonywania wszelkich usługi związane z demontażem, usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest o kodach 17 06 05 i 17 06 01, zgodnie zobowiązującymi przepisami i rozporządzeniami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, prawa o odpadach.
Świadczymy usługi:
  • demontażu azbestu
  • odbioru azbestu
  • transportu azbestu
usuwanie utylizacja azbestu tkj matuszewski

Pon-pt 7:00 -15:00

+48 56 46 54 888

Zapraszamy

Pon-pt 7:00 -15:00

Sobota 7:00 – 12:00