Skip to content Skip to footer

Projekt rozbiórki / wyburzenia

Wykonujemy projekty rozbiórek i wyburzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapewniając kompleksowe wykonanie rozbiórek i wyburzeń obsługujemy naszych klientów już od etapu pomysły aż do momenty wykreślenia budynku z ewidencji. Z nami zrealizujesz wyburzenie i rozbiórkę bez wychodzenia z biura lub domu.

rozbiórka cementowni Nowa Huta Kraków

Pon-pt 7:00 -15:00

+48 56 46 54 888

Kto potrzebuje projektu rozbiórki?

Rozbiórka powinna być rozpoczęta po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej, gdy jest to:

 • budynek lub budowla jest wysokości powyżej 8 m, a jej odległość od granicy działki jest większa niż połowa wysokości
 • obiekt i urządzenia budowlane, na budowę, których jest wymagane pozwolenie na budowę zgodnie z art. 28 Ustawy prawo budowlane

W innym przypadku wystarczy zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Czego potrzebujemy by przygotować projekt rozbiórki?

 • pełnomocnictwa dla projektanta do reprezentowania przed organami administracyjnymi
 • zgodę właściciela nieruchomości na rozbiórkę

Jak uzyskamy pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę wydaje Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta (Prezydent) lub Urząd Wojewódzki (Wojewoda). Uzyskuje się je po skompletowaniu dokumentacji, która zawiera:
 • szkic usytuowania budynku,
 • dodatkowe uzgodnienia (dotyczące np. zabytków)
 • opis przyjętej technologii wykonania prac rozbiórkowych wraz ze szczegółowym planem prowadzenia robót,
 • informację i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Chcesz zrealizować rozbiórę / wyburzenie według projektu?

Rozbiórkę / wyburzenie prowadzimy pod nadzorem kierownika rozbiórki, wszystkie odpady są ewidencjonowane zgodnie z ustawą o odpadach oraz rejestrem BDO.

Naszą realizację zamykamy wykonaniem:

 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • wniesieniem zmian w ewidencji gruntów i budynków,
 • zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych we właściwej jednostce nadzoru budowlanego.

Chcesz wycenić projekt rozbiórki?

Zostaw dane, skontaktujemy się z Tobą.